Teenused

1. Energiaraport
2. Hoonete termografeerimine FLIR termokaamera InfraCAM SD abil.
3. Termografeerimine - visualiseerib õhulekete asukohad
4. Energiaraport - kaardistab hoone hetkel olevat seisukorda
5. Elektriliinide defektide avastamine ja alajaamade diagnostika
6. Tehnilise sisseseade probleeme ennetav diagnostika (laagrid, pumbad, konveierid)
7. Ahjude ja katelde probleeme ennetav diagnostika, motooring.

Termografeerimine

Kõige lihtsam ja soodsaim moodus maja soojapidavuse kontrolliks on soojalekete kaardistamine, milleks kasutame termokaamerat. Meie käsutuses on kaasaegse tehnoloogiaga ja analüüsi programmidega varustatud termokaamera InfraCAM. Termokaamera võimaldab teha soojuspilte, mille abil on kerge selgitada hoone soojuslekked. Viimastel aastatel on tõusnud nõudlus selle teenuse järele eelkõige energiahindade tõusu tõttu ja samas ka vanemate majade soojapidavuse tõstmise tõttu. Termofotost ongi kõige rohkem abi olnud vanemate majade soojalekete avastamisel. Saavutatud efekti juures ei ole teenuse hind kuigi kallis. Mõõdistamine termokaamera abil võimaldab kokkuhoidu ebaoluliste kohtade remondilt ja võimaldab fokuseerida tähelepanu kõige suuremate soojuslekete likvideerimiseks. Hea tulemuse saamiseks on praktikale tuginedes termokaameraga töötamiseks vajalik sise- ja välistemperatuuride vahe minimaalselt 20°C, seega kui ruumi sisetemperatuur on +20C ja välistemperatuur 0°C on veel vaatamata soojale talveilmale mõõdistamiseks vajalikud tingimused olemas.

Oleme siin, et aidata! Helista juba täna!