Termografeerimine kogu Eestis

Leiame soojalekked ja vähendame teie küttekulusid!
Fassadi ja siseruumide termopildid
Helistage 5031 242 ja saadame näidisraporti

wal1
Millega me tegeleme?

Termograafeerimine on meetod pindade temperatuuride visualiseerimiseks

Kõige rohkem sooja läheb kaduma ehitise ebarahuldava kvaliteedi tõttu. Oma osa mängivad väikesed praod tuuletõkke ühenduskohtades ja muud ebatihedusd. Mõnikord ei ole ehitaja töö kuigi kvaliteetne ja tuul on leidnud endale tee eluruumidesse. Termograafiat saab kasutada edukalt soojalekete leidmiseks ja seega küttekulude vähendamiseks.

Hoonete termografeerimine (EVS-EN 13187:2001)
Õhulekete visualiseerimine
Energiaraport

Võimaldab määrata konkreetse punkti temperatuuri kraadides kui ka suurema pinna temperatuurierinevused võrdleva üldpildina

Näitab seinapinna temperatuuride ebaühtlust ja lubab välisseina pinnatemperatuuri põhjal anda hinnangu, kui palju erineb konkreetsete seinaosade soojusjuhtivus

Näitab seinal probleemseid kohti, kuhu on kogunenud niiskus (pildil tumeda laiguna), konstruktsioonist tulenevaid külmasildu ja muid soojalekkekohti ja aknaklaaside ja -raamide temperatuure ning lubab hinnata nende soojusjuhtivust

Eelised

 • võimaldab teha kiire ekspertiisi konstruktsioone avamata
 • piiritleb külmasilla või kahjustuse suure täpsusega
 • võimaldab tõhusalt kavandada parandustöid
 • dokumenteerib hästi ehitusjärgse olukorra
 • annab hea eelduse kvaliteetse ehitise saamiseks
 • mõõdistamine ei häiri hoone tavapärast kasutamis

 

Termograaf

Kaasaegne infrapunakaamera võimaldab lisaks pinnatemperatuuri näitamisele automaatselt piiritleda ka kastepunkti ehk hallitusohuga alad. Töödeldud termopilt on esmane alus ruumide olukorrale ja hoone soojakadudele hinnangu andmiseks.

Külmasild tekib seintesse konstruktsioonilahenduse puhul, kus hea soojusjuhtivusega materjal (betoon, teras) kas osaliselt või tervenisti läbib soojusutuskihi. See on üks soojakadude põhjustest. Siseruumis on külmasild koht, kuhu hakkab kõige enne kondenseeruma niiskus ja tekib halllitus.
Termopilt näitab hoone konstruktsioonidesse kogunenud niiskust. Niiskuse avastamine termokaameraga põhineb vee ja ehitusmaterjalide erineval soojusmahtuvusel - niiske materjal hoiab kauem temperatuuri kui sama materjal kuivana. Vesi võib muuta pinna temperatuuri ka tänu aurumise jahutavale efektile.
sise_termopilt

Siseruumi termopilt

 • näitab külmade seinaosade paiknemist ning nendega seotud kondenseerumise ja hallituse tekkimise riski. Külmad seinaosad viitavad halvasti paigaldatud või märgunud soojustusele
 • näitab selgepiirilisi külmasildu, mis on tekkinud konstruktsioonivigade või tehnopaigaldiste tõttu
 • näitab akende ja aknapõskede temperatuuri ja lubab anda hinnangu nii akende kui nende paigalduse kvaliteedile
 • näitab seinal probleemseid kohti, kuhu on kogunenud niiskus või kus on tekkinud veekahjustus
 • näitab õhutiheda ehitamise puudumisest tulenevat külma õhu liikumist ruumis, sh akende ja nende paigalduse õhutihedust
 • näitab küttekehade või päikesekiirguse mõju seinatemperatuuridele ja üldisele ruumimugavusele
 • võimaldab leida seina- ja põrandasised veetorud ning ülekuumenenud elektrijuhtmed