Teenused

  1. Energiaraport
  2. Hoonete termografeerimine FLIR termokaamera InfraCAM SD abil.
  3. Termografeerimine - visualiseerib  õhulekete asukohad
  4. Energiaraport - kaardistab hoone hetkel olevat seisukorda
  5. Elektriliinide defektide avastamine ja alajaamade diagnostika
  6. Tehnilise sisseseade probleeme ennetav diagnostika (laagrid, pumbad, konveierid)
  7. Ahjude ja katelde probleeme ennetav diagnostika, motooring.

     1. ENERGIARAPORT

 

 

 

2. TERMOGRAAFIA

Küttekulud üha suurenevad ja koos sellega on tõusnud ka nõuded ehitajatele soojapidavate hoonete ehitamiseks.
Me kõik tahame elada soojas ja energiasäästlikus kodus. Mida siis oleks võimalik ette võtta, et seda partimal moel tagada?
Kõigepealt kindlasti akende-uste tihendamine. Mõnikord on hõre sein või puudulikult paigaldatud tuuletõke hoopis suuremaks soojakao allikaks.
Eenergiasäästmiseks oleks hea teada kus on probleem kõige suurem. Soojalekked võivad olla põhjustatud puudulikust soojustusest laes (katusel) või on tegu hoopis puudulikult isoleeritud vundamendiga.

Kõige lihtsam ja soodsaim moodus maja soojapidavuse kontrolliks on soojalekete kaardistamine, milleks kasutame termokaamerat. Meie käsutuses on kaasaegse tehnoloogiaga ja analüüsi programmidega varustatud termokaamera InfraCAM ... Termokaamera võimaldab teha soojuspilte, mille abil on kerge selgitada hoone soojuslekked.
Viimastel aastatel on tõusnud nõudlus selle teenuse järele eelkõige energiahindade tõusu tõttu ja samas ka vanemate majade soojapidavuse tõstmise tõttu. Termofotost ongi kõige rohkem abi olnud vanemate majade soojalekete avastamisel. Saavutatud efekti juures ei ole teenuse hind kuigi kallis. Mõõdistamine termokaamera abil võimaldab kokkuhoidu ebaoluliste kohtade remondilt ja võimaldab fokuseerida tähelepanu kõige suuremate soojuslekete likvideerimiseks. Hea tulemuse saamiseks on praktikale tuginedes termokaameraga töötamiseks vajalik sise- ja välistemperatuuride vahe minimaalselt 20°C, seega kui ruumi sisetemperatuur on +20C ja välistemperatuur 0°C on veel vaatamata soojale talveilmale mõõdistamiseks vajalikud tingimused olemas.

 

Termokaameraga soojapidavust mõõtes on töö tulemuslik, kui välis ja sisetemperatuuri erinevus on ca 20ºC. Seega saab töid teostada sügisel ja talvel, kui välistemperatur on vähemalt 0º või külmem.