Termograafia

Termografeerimine kogu Eestis. Leiame soojalekked ja vähendame teie küttekulusid. Helistage 5031242 ja saadame näidisraporti.

Termograafeerimine on meetod pindade temperatuuride visualiseerimiseks. See võimaldab määrata konkreetse punkti temperatuuri kraadides kui ka suurema pinna temperatuurierinevused võrdleva üldpildina.

Kõige rohkem sooja läheb kaduma ehitise ebarahuldava kvaliteedi tõttu. Oma osa mängivad väikesed praod tuuletõkke ühenduskohtades ja muud ebatihedusd. Mõnikord ei ole ehitaja töö kuigi kvaliteetne ja tuul on leidnud endale tee eluruumidesse. Termograafiat saab kasutada edukalt soojalekete leidmiseks ja seega küttekulude vähendamiseks.

Fassaadi termopilt

 • näitab seinapinna temperatuuride ebaühtlust
 • lubab välisseina pinnatemperatuuri põhjal anda hinnangu, kui palju erineb konkreetsete seinaosade soojusjuhtivus
 • näitab seinal probleemseid kohti, kuhu on kogunenud niiskus (pildil tumeda laiguna)
 • näitab konstruktsioonist tulenevaid külmasildu ja muid soojalekkekohti
 • näitab aknaklaaside ja -raamide temperatuure ning lubab hinnata nende soojusjuhtivust

fassaadi_termopilt.jpg 


Siseruumi termopilt

 • näitab külmade seinaosade paiknemist ning nendega seotud kondenseerumise ja hallituse tekkimise riski. Külmad seinaosad viitavad halvasti paigaldatud või märgunud soojustusele
 • näitab selgepiirilisi külmasildu, mis on tekkinud konstruktsioonivigade või tehnopaigaldiste tõttu
 • näitab akende ja aknapõskede temperatuuri ja lubab anda hinnangu nii akende kui nende paigalduse kvaliteedile
 • näitab seinal probleemseid kohti, kuhu on kogunenud niiskus või kus on tekkinud veekahjustus
 • näitab õhutiheda ehitamise puudumisest tulenevat külma õhu liikumist ruumis, sh akende ja nende paigalduse õhutihedust
 • näitab küttekehade või päikesekiirguse mõju seinatemperatuuridele ja üldisele ruumimugavusele
 • võimaldab leida seina- ja põrandasised veetorud ning ülekuumenenud elektrijuhtmed

sise_termopilt.jpg 

Kaasaegne infrapunakaamera võimaldab lisaks pinnatemperatuuri näitamisele automaatselt piiritleda ka kastepunkti ehk hallitusohuga alad. Töödeldud termopilt on esmane alus ruumide olukorrale ja hoone soojakadudele hinnangu andmiseks.

Eelised

 • võimaldab teha kiire ekspertiisi konstruktsioone avamata
 • piiritleb külmasilla või kahjustuse suure täpsusega
 • võimaldab tõhusalt kavandada parandustöid
 • dokumenteerib hästi ehitusjärgse olukorra
 • annab hea eelduse kvaliteetse ehitise saamiseks
 • mõõdistamine ei häiri hoone tavapärast kasutamist

Külmasild tekib seintesse konstruktsioonilahenduse puhul, kus hea soojusjuhtivusega materjal (betoon, teras) kas osaliselt või tervenisti läbib soojusutuskihi. See on üks soojakadude põhjustest. Siseruumis on külmasild koht, kuhu hakkab kõige enne kondenseeruma niiskus ja tekib halllitus.

Termopilt näitab hoone konstruktsioonidesse kogunenud niiskust. Niiskuse avastamine termokaameraga põhineb vee ja ehitusmaterjalide erineval soojusmahtuvusel - niiske materjal hoiab kauem temperatuuri kui sama materjal kuivana. Vesi võib muuta pinna temperatuuri ka tänu aurumise jahutavale efektile.

Teenused

 • Hoonete termografeerimine vastavalt standardile EVS-EN 13187:2001
 • Õhulekete visualiseerimine
 • Energiaraport 

aparaat.jpgSeade: kõrgresolutsiooniga spetsiaalselt ehitusfüüsikalisteks uuringuteks mõeldud Flir Systems infrapunakaamera InfraCAM SD.
Resolutsioon: 140 x 140 pikslit
Lainepikkuste vahemik: 7,5-13 µm
Mõõteulatus: -10 ÷ 350 °C
Tundlikkus: -0,12°C 25°C juures